Albelli.nl

Albelli is een van de grootste aanbieders van fotoboeken en andere fotoproducten, en een website die door duizenden klanten wordt vertrouwd om hun fotoboeken te maken.

De prijs die je betaalt voor een Albelli fotoboek is over het algemeen wat hoger dan wat je bij andere aanbieders betaalt. Van alle batches die we dit jaar hebben getest, staat Albelli op de 16e plaats qua prijs. Zo betaal je bij Albelli € 49,94 voor een 30×30 fotoboek met 24 pagina’s. Hetzelfde boek is verkrijgbaar bij Fotogoed voor € 34,95 en bij Saal Digital voor € 39,99. Bij een staand of liggend A4 fotoboek is het verschil een paar euro.

Albelli heeft bijna altijd kortingen van 20% tot 25%. De software van Albelli is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Daarom is het voor iedereen haalbaar om een ​​fotoboek te maken. U kunt ervoor kiezen om alle foto’s te uploaden en Albelli uw fotoalbum voor u te laten maken.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je eigen fotoalbum te ontwerpen. Daarnaast biedt Albelli diverse achtergronden, symbolen, sjablonen, figuren etc. Je creëert je eigen stijl. De software is beschikbaar om te downloaden voor zowel Apple als Windows. U kunt ook een offline en online fotoalbum maken.

Albelli.nl

8.4

Product

8.6/10

Customer Service

8.0/10

Website

8.5/10

admin Author